MODUL SEMESTRAK (Semestrální Transformace Kurzů)

Modul SemesTraK (Semestrální Transformace Kurzů) umožňuje automatickou transformaci kurzů. Je možné nastavení typu stávajícího kurzu a jeho automatickou transformaci (převedení) do cílového semestru, bez nutnosti ruční tvorby zálohy výchozího kurzu a její obnovy do kurzu nového. Do nově vytvořeného (transformovaného) kurzu se přenáší také vlastnosti stávajícího kurzu, např. nastavení rolí uživatelů (garant, vyučující, asistent a host), metody zápisu, nastavení skupin a další vlastnosti (uspořádání kurzu, vnucený jazyk, souhrn kurzu, apod.).

---

The SemesTraK module (Semestral Course Transformation) allows automatic course transformation. It is possible to set the type of the existing course and its automatic transformation (transfer) to the target semester, without the need to manually create a backup of the default course and restore it to a new course. The newly created (transformed) course also transfers the properties of the existing course, such as setting user roles (guarantor, teacher, assistant and guest), enrollment methods, group settings and other properties (course layout, forced language, course summary, etc.).

Instalace modulu

Pro verzi Moodle: 3.5, 3.9

Modul vyžaduje úpravy pro konkrétní rozhraní studijního IS a následnou individualizovanou implementaci.


Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené pluginy či jiné služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

© TRIGONASTER s.r.o.

Search