Projekt CIVILNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ je realizovaný v součinnosti s branně-bezpečnostními spolky, soukromými bezpečnostními službami a dalšími partnery.

CIVILNÍ BEZPEČNOST OBČANŮ OBCÍ A MĚST (CIBOOM)

V součinnosti s firmou TRIGON ACADEMIA s.r.o. a aliancí ČESKÁ COOBRA z.s. poskytujeme služby z oblastí civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, bezpečnostní analýzy rizik a bezpečnostní konzultace

  • pořadatelské, výcvikové, odborné, analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana měkkých cílů
  • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
  • vzdělávací kurzy z oblasti civilní ochrany obyvatelstva a civilní bezpečnosti pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
  • preventivně výchovná a publikační činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva, civilní stráž a ochrana měkkých cílů
  • participace na projektu a koncepci Civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM) - pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů)

Firma TRIGONASTER s.r.o. je členem Českého klubu bezpečnostních služeb z.s. (ČKBS), který primárně usiluje o rozvoj odborné úrovně a činností podniků působících v oblasti poskytování služeb a prostředků k ochraně majetku a osob.

Členstvím v ČKBS získala firma zároveň členství v Hospodářské komoře ČR a přístup k jejím benefitům. ČKBS je aktivním členem bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR a má zástupce i v bezpečností sekci Hospodářské komory hl. m. Prahy.


ASTER TRADE

ELEKTRONICKÝ OBCHOD zaměřený na odborné i zážitkové kurzy, publikace a vybavení z oblasti civilní ochrany, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů a přípravy občanů a obcí na mimořádné událost

Střelecké kurzy a zážitkové střelby pro firmy i veřejnost
Publikace a odborné kurzy COO/CIB pro případ mimořádných událostí, civilní bezpečnost a ochranu měkkých cílů
Ochranné prostředky (roušky, respirátory)

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

www.coobra.cz

© TRIGONASTER s.r.o.

Search