MODUL ANTIPLAGIÁT

Modul Antiplagiát slouží k odhalování plagiátů ve studentských pracích, typicky semestrálních projektech, či závěrečných pracích. Modul je napojen na systém Odevzdej.cz pro odhalování plagiátů v semestrálních nebo jiných pracích. Kontrola probíhá formou odevzdání souboru prostřednictvím modulu Antiplagiát v systému Moodle ČZU a jeho srovnání s pracemi uloženými v systému Odezvdej.cz.

Systém vyhledává podobnosti napříč sdílenou databází porovnávaných dokumentů, která zahrnuje seminární a jiné práce v systému Odevzdej.cz, závěrečné práce zapojených škol v systému Theses.cz, vědecké publikace v systému Repozitar.cz a další dokumenty v informačních systémech provozovaných Masarykovou univerzitou. Součástí vyhledávání podobností je i algoritmus, který porovnávaný dokument analyzuje a zkoumá možné podobnosti i vůči zdrojům z celého Internetu.

---

The Antiplagiát module is used to detect plagiarism in student theses, typically semester projects, or final theses. The module is connected to the Odevzdej.cz system for detecting plagiarism in semester or other works. The inspection takes place in the form of submitting the file via the Antiplagiát module in the CULS Moodle system and comparing it with the works stored in the Odezvdej.cz system.

The system searches for similarities across a shared database of compared documents, which includes seminar and other papers in the Odevzdej.cz system, final theses of participating schools in the Theses.cz system, scientific publications in the Repozitar.cz system and other documents in information systems operated by Masaryk University. Part of the search for similarities is also an algorithm that analyzes the compared document and examines possible similarities to sources from all over the Internet.

Instalace modulu

Pro verzi Moodle: 3.5

Modul vyžaduje úpravy pro konkrétní rozhraní studijního IS a následnou individualizovanou implementaci.


Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené pluginy či jiné služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

© TRIGONASTER s.r.o.

Search