Účetnictví a daně - my víme, jak na ně!

Firma TRIGONASTER s.r.o. byla založena 30. listopadu 1999 a poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace, zúčtování mezd včetně odvodů z mezd zaměstnanců a zpracování daňových přiznání.

Ceny poskytovaných služeb se odvíjí od počtu účetních případů, zpracování mzdové agendy, typu daňových přiznání a dalších služeb. CENA SLUŽEB je přizpůsobena individuálním potřebám klienta, včetně předpřipravených výhodných cenových balíčků nejčastějších forem spolupráce.

Vedení účetnictví a daňová evidence

 • Zpracování účetních případů - přijaté / vydané faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, další interní doklady
 • Zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku - rozvaha, výsledovka, cash-flow, ...
 • Vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • Zpracování podkladů pro přiznání k daním - k dani z přidané hodnoty, dani z příjmu, ...
 • Zpracování řádných a mimořádných účetních závěrek
 • Daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • Zpětné zpracování (rekonstrukce) a kontrola účetnictví
 • Další účetní služby dle dohody s klientem

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost i podnikání
 • daň z příjmu právnických osob - podnikatelské subjekty i neziskové organizace
 • daň z přidané hodnoty - měsíční či čtvrtletní přiznání, kontrolní hlášení
 • daň silniční
 • daň z nemovitostí a z převodu (nabytí) nemovitostí
 • další daně podle dohody s klientem

Personální a mzdová evidence

 • Výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců - hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daň (resp. srážková daň), zákonné pojištění
 • Zpracování potřebných dokladů - mzdové listy, výplatní pásky, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování ročního zúčtování daní - vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně, vypracování přehledů o vyplacených mzdách a sražených zálohách na daně dle zákona
 • Personální evidence - evidence údajů o zaměstnancích, přihlášky a odhlášky k zdravotnímu a sociálnímu pojištění, ...

Poradenství a zastupování na úřadech

 • poradenství - vytvoření a proveditelnosti podnikatelského plánu, vhodné formy podnikání a založení START-UP
 • finanční úřad - odeslání přiznání k dani a dalších dokumentů, zastupování při kontrole a dalších řízeních
 • správa sociálního zabezpečení - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole
 • zdravotní pojišťovny - přihlášení a odhlášení organizace a zaměstnanců, zastupování při kontrole

Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

ASTER TRADE

elektronický obchod s ochrannými prostředky (roušky, respirátory) a odbornými i zážitkovými kurzy pro veřejnost

provozovatel TRIGONASTER s.r.o.

www.astertrade.cz

© TRIGONASTER s.r.o.

Search