MODUL EXTRA-KOS

Modul EXTRA-KOS slouží k propojení systému Moodle ČVUT a studijního informačního systému KOS. Modul umožňuje export hodnocení studentů (zápočet, zkouška) v kurzu Moodle ČVUT do systému KOS. Před exportem hodnocení modul v systému KOS ověřuje, zda je příslušný student skutečně zapsán na předmět, zda má vyučující oprávnění hodnocení udělit a zda hodnocení v kurzu obsahuje odpovídající položky.

---

The EXTRA-KOS module is used to connect the CTU Moodle system and the KOS study information system. The module enables the export of student evaluations (credit, exam) in the Moodle ČVUT course to the KOS system. Before exporting the evaluation, the module in the KOS system verifies whether the relevant student is actually enrolled in the course, whether the teacher has the right to grant the evaluation and whether the evaluation in the course contains the corresponding items.

 

Instalace modulu

Pro verzi Moodle: 3.5, 3.9

Modul vyžaduje úpravy pro konkrétní rozhraní studijního IS a následnou individualizovanou implementaci.


Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené pluginy či jiné služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

© TRIGONASTER s.r.o.

Search