MODUL GRUIS (Group and Roles from UIS)

Modul GRUIS (Groups and Roles from UIS) slouží k propojení systému Moodle ČZU a systému IS Studium (dále UIS) typu IS4U. Modul umožňuje ruční nebo automatický import studentů zapsaných v předmětech v UIS na zkouškové termíny do skupin v kurzech v systému Moodle ČZU. Tyto importované skupiny lze pak použít například v omezení testů tak, že daný test v kurzu v systému Moodle ČZU mohou absolvovat pouze studenti zapsaní na daný termín zkoušky v UIS.

---

The GRUIS module (Groups and Roles from UIS) is used to connect the CULS Moodle system and the IS Studium system (hereinafter UIS) of the IS4U type. The module enables manual or automatic import of students enrolled in subjects in UIS for exam dates into groups in courses in the CULS Moodle system. These imported groups can then be used, for example, to limit tests so that the given test in a course in the CULS Moodle system can be taken only by students enrolled for a given exam date in UIS.

Instalace modulu

Pro verzi Moodle: 3.5, 3.9

Modul vyžaduje úpravy pro konkrétní rozhraní studijního IS a následnou individualizovanou implementaci.


Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené pluginy či jiné služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

© TRIGONASTER s.r.o.

Search